GIẢI VĐQG PHẦN LAN
1-0
Kết thúc trận '

MÔ PHỎNG TRẬN ĐẤU