BRA Campeonato Cearense Division 2
1-0
Kết thúc trận '

MÔ PHỎNG TRẬN ĐẤU