GIẢI VĐQG NHẬT BẢN
2-1
Kết thúc trận '

MÔ PHỎNG TRẬN ĐẤU